प्रत्येक उद्योजकाला त्याच्या उद्योगामध्ये त्याने विक्री...

  “मी काय बावळट आहे का अशिक्षित आहे?” नंदिताच्या डोळ्यांत राग...

उद्योग, व्यवसाय, स्टार्टअप सुरू करायचं असेल तर पहिला प्रश्न असतो तो...

व्यवसायात अडचणी, आव्हाने येणारच नाहीत हे शक्यच नाही. पण त्या...

परवा माझ्याकडे एकजण आले होते. बोलता बोलता एका मोठ्या...

  आता पुन्हा पर्यटनास पूर्वीपेक्षाही अधिक सुगिचे दिवस आल्याचं...

  समाजामध्ये व्यवसाय करणाऱ्यांबरोबर व्यवसायाची संधी देणारे लोक...

  देशभर जिथे कुठे मी जातो तिथे तरूणांकडून एक प्रश्न कायम विचारला...

  उद्योजकांची लगबग, ग्राहकांचा भरघोस प्रतिसाद आणि बाहेर पडताना...