“राजा, तू तुझा हट्ट सोडणार नाहीस, हे मला ठाऊक होतंच. त्या कोणा...

  “राजा, तुझ्या जिद्दीचं, धारिष्ट्याचं, सातत्याचं, न कंटाळता तेच...

  अमावास्येच्या त्या भयाण रात्री सारं जंगलही स्तब्ध झालं होतं....

  पेच तर मोठा कठीण होता ! अब्राऱ साहेबांना थत्तेंनं बरोब्बर...

  त्या दिवशी मी देखील जरा तणतणतच ऑफिसला आलो होतो. बायकोची कटकट...

  अब्रारसाहेबांच्या केबिनमध्ये बसून मी बिभास सरांची वाट बघत...

एक्स्पोर्टची पहिलीच ऑर्डर असल्याने आमच्या कंपनीत नुसती धामधूम...

  आमच्या अकाउंट्स डिपार्टमेंटचा प्रमुख काणे तसा स्वभावानं अगदी...

  माझ्या पाहण्यात तरी असा प्रसंग पहिल्यांदाच घडत होता. आमची कंपनी...