“या जगात मनाकडे लक्ष द्यायला खरंच वेळ आहे का कुणाला? जागाच नाहीए....

  रूपा सकाळी सहाला उठते. उठल्या उठल्या पांघरुणाची घडी घालते. ब्रश...

  मला खूप मदतीची गरज आहे मॅडम. रस्त्यात अचानक भेटलेला अनिकेत...

  महेश गेली जवळ जवळ अठरा वर्षं बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये काम करत...

  जय आणि प्रणिता साधारण ३५ ते ४० वर्षांच्या दरम्यानचे जोडपे....

  अभय १२ वर्षं त्या ठिकाणी नोकरी करत होता. ती सोडून त्याने नवी...

  प्रसंग १ :  बसचा प्रवास - साधारण दोन तासांच्या अंतरावरचं ठिकाण....

 ‘आपलं नाव आई-बाबांनी आनंद का ठेवलं असावं?’ असा विचार आजकाल त्याच्या...

   “त्या दिवशी रात्री आत्महत्या करण्याचा माझा निर्णय अगदी पक्का...