व्यवस्थित हिशोब ठेवण्यासाठी जमा, खर्च, येणी, देणी, भांडवल, गुंतवणूक...

प्रश्न- सर नमस्कार, Ask Anand मधल्या तुमच्या उत्तरातून खूप काही शिकायला...