प्रत्येक ग्राहकाला विक्रेत्याकडून तीन प्रकारची सेवा अपेक्षित...

  ‘ग्राहकाचे ऐका, ग्राहकाशी बोला आणि ग्राहकाला मदत करा’ या...

  ‘आपलं उत्पादन उत्कृष्ट दर्जाचं असूनही त्याची अपेक्षित विक्री...

  प्रत्येक उद्योजकाला उत्तम विक्रेता असावंच लागतं. एखाद्या...

  ‘आपण खूप विचारपूर्वक निर्णय घेतो’ असा अभिमान असलेल्या...

  मागील काही भागांमध्ये जो जिरार्ड या लेखकाच्या How to Sell Yourself या...

  अनेक शतकं जगाचा असा समज होता, की पृथ्वी स्थिर असते आणि सूर्य...

  ग्राहकाने आपली वस्तू खरेदी करावी म्हणून सेल्समनला विविध संवाद...

जो जिरार्ड (Joe Girard) या अमेरिकन विक्रेत्याने “How To Sell Yourself” या नावाचे एक छान...