डॉ. आनंद देशपांडे, सौ. सोनाली देशपांडे, रिया देशपांडे, अरुल देशपांडे संस्थापक अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पर्सिस्टंट सिस्टिम्स लि.

नमस्कार,

Card List Article

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपले वेगळेपण निर्माण केलेल्या 'पर्सिस्टंट सिस्टम्स ' चे संस्थापक डॉ. आनंद देशपांडे यांनी आपल्या कौटुंबिक उत्पन्नातून ' दे आसरा फाउंडेशन ' हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सुरु केला. युवक वर्गाने नोकरीसाठी हात न पसरता उद्योग / व्यवसायाचा राजमार्ग स्वीकारावा, ह्यासाठी दे आसरा फाऊंडेशन 'ही ना नफा तत्वावरची पब्लिक लिमिटेड कंपनी उभारली आहे. याच उद्देशासाठी ' यशस्वी उद्योजक ' हे मराठी मासिक फेब्रुवारी २०१५ पासून प्रकाशीत करण्यात येत आहे. आम्ही या मासिकाच्या माध्यमातून उद्योग / व्यवसायाविषयीची माहिती अत्यंत सोप्या भाषेतून सर्वांपर्यंत आणत आहोत. यशस्वी उद्योजकांच्या यशोगाथा, बँक – वित्त संस्थांच्या विविध योजना, उद्योग व्यवसायाची नवनवीन क्षेत्रे, सरकारी योजना, स्वयंरोजगार सुरु करताना येणाऱ्या विविध अडचणी, उद्योगाच्या नवनवीन संधी या सारख्या अनेक विषयांचा समावेश मासिकामध्ये केला जातो.

डॉ. आनंद देशपांडे, सौ. सोनाली देशपांडे, रिया देशपांडे, अरुल देशपांडे .

नमस्कार,

Card List Article

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपले वेगळेपण निर्माण केलेल्या 'पर्सिस्टंट सिस्टम्स ' चे संस्थापक डॉ. आनंद देशपांडे यांनी आपल्या कौटुंबिक उत्पन्नातून ' दे आसरा फाउंडेशन ' हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सुरु केला. युवक वर्गाने नोकरीसाठी हात न पसरता उद्योग / व्यवसायाचा राजमार्ग स्वीकारावा, ह्यासाठी दे आसरा फाऊंडेशन 'ही ना नफा तत्वावरची पब्लिक लिमिटेड कंपनी उभारली आहे. याच उद्देशासाठी ' यशस्वी उद्योजक ' हे मराठी मासिक फेब्रुवारी २०१५ पासून प्रकाशीत करण्यात येत आहे. आम्ही या मासिकाच्या माध्यमातून उद्योग / व्यवसायाविषयीची माहिती अत्यंत सोप्या भाषेतून सर्वांपर्यंत आणत आहोत. यशस्वी उद्योजकांच्या यशोगाथा, बँक – वित्त संस्थांच्या विविध योजना, उद्योग व्यवसायाची नवनवीन क्षेत्रे, सरकारी योजना, स्वयंरोजगार सुरु करताना येणाऱ्या विविध अडचणी, उद्योगाच्या नवनवीन संधी या सारख्या अनेक विषयांचा समावेश मासिकामध्ये केला जातो.

यशस्वी उद्योजकचे अंक