कोल्हापूरकरांचा नादच खुळा, १५ ऑगस्टला तयार होते एक लाखांपेक्षा जास्त किलो जिलेबी!