काम एवढं उत्तम की अर्धा महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटकातूनही ‘समर्थ आर्ट्स’ला मागणी