‘गुंतवणूक’ हा या काळाचा परवलीचा शब्द झाला आहे. कोविडने तर...

  ‘लग्न म्हणा, सणवार म्हणा हातावर मेंदी रेखायला महिलांना...

व्यवसायाचे स्वरुप सांगताना ‘मंगलम’ साडी सेंटरच्या सर्वेसर्वा...

  कोणता व्यवसाय करायचा, हे ज्याचे त्याने ठरवायचे असते. पण तरीही...

  ‘मला चित्र काढायला आवडते, त्यावर लिहायला आवडते.. हे माझे मीच...

  मातीची भांडी, विविध कलात्मक वस्तू अनेकांना आवडतात. या वस्तू...

  ‘मी प्रकाशन व्यवसायात येण्याचे खरे म्हणजे पुस्तकांची आवड, हे...

‘मी स्वतः माझे काम शून्यातून सुरू केले आहे. सुरुवातीला मी घरातच काम...

  प्रमाणात आताच्या काळातही मनावर ठसले आहे. पण अलीकडे...