Search

‘प्रत्येक गोष्टी फक्त पैशासाठी करायची नसते, त्यावेऴी पैसे घेतले असते तर नंतर संधी मिळाली नसती’

संबंधित पोस्ट